Skip to content

15 mei: Open Source Expo – Het Lichaam

April 30, 2014

Op donderdag 15 mei vindt de conferentie Legal Bodies gedeeltelijk in dezelfde ruimte plaats als Cultuur?Barbaar! zelf. Omdat de conferentie deze dag in het teken staat van het begrip ‘lichaam’, heeft Cultuur?Barbaar! kunstenaars uitgenodigd om ook hun visie op dit thema te laten zien. Er zijn acht kunstenaars die meedoen met de expositie en het lichaam in beeld brengen. De expo is te bezichtingen in de Theaterzaal van Scheltema Leiden, vanaf 11:00.

(english version below)

Stefan Yordanov
Stefan Yordanov zal een drieluik genaamd ‘de Drie Gratiën’ gaan exposeren, gebaseerd op een bekend thema uit de Griekse mythologie over de drie dochters van Zeus. Zij vertegenwoordigen Schoonheid, Glans, Vreugde en Geluk.
De contemporaine gratiën in de drieluik van Yordanov weerspiegelen een schoonheidsideaal gepromoot door de hedendaagse modebladen: uitdagend, zelfbewust en semi erotisch. Hun slanke lichamen zijn opgebouwd uit honderden kleine stukjes huidknipsels afkomstig uit de glossy’s. Het resultaat: lichamen die de kijker eerder confronteren met vergankelijkheid en verval dan met schoonheid en perfectie.

 

Kas Woudstra
Het idee van het werk van Kas Woudstra is om belangrijke kunsticonen te plaatsen in een heel ‘menselijke’ context. Door opgehemelde mythen te belichamen wil hij de mythevorming rondom kunst een beetje op de schop nemen.

Casper Prager
Casper Prager is smid en zal voor deze gelegenheid onder andere een manshoog sculptuur van een ME agent vertonen.

Josephtailor
Josephtailor zal tijdens deze expositie body casting werk exposeren, waarbij verschillende delen van het lichaam op expliciete en soms erotische wijze te zien zijn. Daarnaast zullen er twee mannequins van hem komen te staan met maliënkolder kleding.

Boukje van Iperen
Boukje van Iperen zal een drieluik exposeren waarop het vrouwelijk lichaam te zien is. Haar beelden zijn vaak verwrongen. Door de houding van het lichaam wordt de binnenkant, de emotie, zichtbaar. Het beeld van de zondige vrouw, de Maria Magdalena, is een veel terugkerend thema in haar werk.

Frank Doolaard
Frank Doolaard ontdoet in zijn tekeningen zijn personages van alle culturele en maatschappelijke kenmerken, zodat de pure mens overblijft. Hij plaatst hen op de scheidslijn tussen werkelijkheid en fantasie, tussen droom en ratio. De confrontatie tussen droom en realiteit wordt in zijn werk vaak afgebeeld door de vervorming van het lichaam. In zowel vorm als inhoud schetst hij een beeld van de mens die verloren is in een wereld die niet met de ratio te vatten is.

Pauline Malek
Pauline Malek wil door middel van olieverf schilderijen ongebruikelijke juridische en lichamelijke relaties ter discussie brengen in thema’s die in mythen al naar boven kwamen.

Edwin Meeuwsen
Edwin Meeuwsen zal vier werken exposeren die allemaal het lichaam in beeld brengen. Op twee van de werken is te zien hoe iemand aan acrogymnastiek doet, waardoor zichtbaar wordt wat voor houdingen het menselijk lichaam aan kan nemen.

© Stefan Yordanov

© Stefan Yordanov

Open Source Expo: The Body

 

Thursday May 15this the first day of the conference Legal Bodies. The space where the keynote lectures will take place, will also host an exposition that follows one of the themes of the conference: the Body. Eight artists will participate in this expo. The expo will take place in the theater space of Scheltema Leiden, from 11 a.m. onwards.

Stefan Yordanov

Stefan Yordanov will exhibit three pieces, together called ‘The three graces,’ abased on the famous Greek mythological theme of the three daughters of Zeus, representing Beauty, Glamour, and Fortune.
The three graces in Yordanov’s art reflect a view on beauty that is promoted in contemporary fashion magazines: challenging, self-conscious, semi-erotic. Their bodies are made from material cut out of the glossies. The result: bodies that confront the viewer with ephemerality and decay, instead of beauty and perfection.

Kas Woudstra

The work of Kas Woudstra shows important icons of art in a ‘human’ context. By embodying much praised myths, he wants to question the mythologizing of art.

Casper Prager

Casper Prager is a blacksmith and will exhibit a human-sized sculpture of an ME agent.

Josephtailor

Josephtailor will exhibit his work of body casting, that shows several parts of the body in, sometimes explicit and erotic fashion. He will also exhibit two dummy models dressed in chainmail.

Boukje van Iperen

Boukje van Iperen will expose three artworks that show the female body. The images are often deformed. The posture of the body exposes the inside, the emotion. The image of the sinful woman, Maria Magdalena, is a much addressed theme in her work.

Frank Doolaard

In his drawings, Frank Doolaard deprives his characters of all cultural and social charactersitics, so that only the pure human remains. He places them on the dividing line between reality and fantasy, between dream and reason. The confrontation between dream and reality are often depicted in his work by showing distortions of the body. Both in form and content does he present an image of the human as lost in a world that cannot be captured by reason.

Pauline Malek

Pauline Malek wants to address discussions on unusual juridical bodies that are also featured in Greek and Roman myths, with the use of oil paintings.

Edwin Meeuwsen

Edwin Meeuwsen will exhibit four works. Two of the paintings show someone practicing acrogymnastics, thereby presenting the postures which the human body can occupy.

 

© Siebe Bluijs Design

© Siebe Bluijs Design

De curator van deze expositie is Miriam Bruijning. Zij deed de vorige twee edities van Cultuur?Barbaar! al mee als beeldend kunstenares, maar besloot dit jaar de organisatie van het expositie gedeelte op zich te nemen. Naast beeldend kunstenares is zij in het dagelijks leven afgestudeerd filosofe en muzikant.

—-

The curator of this expo is Miriam Bruijning. She participated during the last two editions of Cultuur?Barbaar! as a visual artist. This year she agreed to take responsibility for the organisation of the expo of the event. Miriam is a visual artist, graduated philosopher and musician.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: