Skip to content

Thursday May 15th: Contemporary classical music & Contact Improvisation

May 2, 2014

Met veel plezier doen we in deze post de laatste twee aankondigingen van de donderdag! Blijf de blog checken voor updates rondom de vrijdag en de zaterdag!

With great pleasure we now present you the final two announcements regarding Thursday’s program! Stay tuned for updates regarding the Friday and the Saturday!

© Rick van Veldhuizen

© Rick van Veldhuizen

Rick van Veldhuizen – [….] quem lex subjungat. (2014)

(english version below)

Karlheinz Stockhausen zag seriële muziek als het ultieme democratische systeem: er zou geen hierarchie zijn in zijn muziek, omdat hij individuele elementen benaderde als gelijken. Echter, door te kiezen met welk materiaal hij werkte, creëerde hij automatisch een systeem waarin geen onbekende elementen toegestaan waren. Zodra er een onbekend element in zijn artificiële systeem binnen zou komen, zou dit kunnen tot angst, wederzijds onbegrip en radicalisering van zowel het systeem als het onbekende element. […] quem lex subjungat onderzoekt de relatie tussen en exponent van een seriële, westerse gedachtengang (een piano trio dat geserialiseerde diatonische muziek speelt) en een niet-westerse, electronische indringer. In de gewordelde, conservatieve combinatie, vindt deze indringer het moeilijk om te integreren en loopt hij tegen een stenen muur, geleidelijk aggressiever wordende, terwijl hij zich probeert aan te passen, maar uiteindelijk dreigt te contamineren en het systeem te ontsporen.

De kritische vraag die ik graag zou hebben gesteld aan Stockhausen is de volgende: kan een vastgezekerd systeem dat slechts rekening houdt met een beperkt aantal clauses, écht democratisch zijn?

stem – Christopher Klassen

viool- Kilian van Rooij

cello – Ragnhild Wesenberg

piano – Jelena Popovic

engineering – Gunnar Gunnsteinsson

Dit concert vindt plaats om 13:30 in de Theaterzaal van Scheltema Leiden. Entree is gratis.


Rick van Veldhuizen – […] quem lex subjungat. (2014)

Karlheinz Stockhausen thought of serial music as the ultimate democratic system: treating individual elements equally, in his music there should be no hierarchy. By choosing which material to work with, though, automatically creates a system in which no foreign elements are allowed. Once a foreign element enters this artificial system, it may well lead to fear, mutual misunderstanding and radicalisation of both the system and the foreign element. […] quem lex subjungat explores the relationship between an exponent of a serial, western frame of thought (a piano trio playing serialized diatonic music) and a non-western, electronic intruder. In the rooted, conservative combination, this intruder finds it hard to integrate and walks into a brick wall, getting gradually more aggressive in trying to adapt and eventually threatening to contaminate and derail the system.

The critical question I would have liked to ask Stockhausen is the following: can a fixed system with only a limited number of clauses taken into account, ever be truly democratic?

vocals – Christopher Klassen
violin – Kilian van Rooij
cello – Ragnhild Wesenberg
piano – Jelena Popovic
engineering – Gunnar Gunnsteinsson

This concert takes place on May 15th 1:30 p.m. in the Theater hall of Scheltema Leiden. Entrance is free.

Rick van Veldhuizen

Rick van Veldhuizen (*1994) is een contemporaine klassiek componist. In zij werk probeert een onderdompelende atmosfeer op te roepen, geïnspireerd door pyschologische, politieke  of muzikale themas, met behulp van zowel live  instrumenten als electronica, die elkaar op verschillende manieren beïnvloeden: soms elkaar aanstekend of afleiden. Hij maakt gebruik van stemmen, teksten, instrumentale en elektronische delen en behandelt ze als onafscheidelijke entiteiten  in zijn muzikale taal. Momenteel studeert hij compositie aan het Conservatorium van Amsterdam met Willem Jeths en Joël Bons. In 2011 kreeg zijn compositie reflections in a breaking glass door de eerste prijs in de CoMa Maastricht Competitie, zijn werk weltjugend U6 [1984] kreeg de tweede prijs in de Calefax PAN Competitie 2012 en beleefde zijn première in Lucerne, Zwitserland.

 

Rick van Veldhuizen (*1994) is a contemporary classical composer. In his work he tries to evoke a submerging atmosphere around psychological, political or musical themes using both live instruments and electronics with different influences often contaminating or derailing each other, using voices, texts, instrumentals and electronics as inseparable entities in his musical language. He currently studies composition at the Conservatorium van Amsterdam with Willem Jeths and Joël Bons. In 2011 his piece reflections in a breaking glass door won 1st prize in the CoMA Maastricht Competition and his piece weltjugend U6 [1984] was runner-up at the Calefax PAN Competition 2012 and was premiered in Lucerne, Switzerland.

© Siebe Bluijs Design

© Siebe Bluijs Design

Kees Lemmens – Contact Improvisation

In vroege pogingen Contact Improvisatie (CI) te beschrijven, werd er vooral aandacht besteed aan het fysieke aspect: zwaartekracht, inertie, momentum… Vandaag de dag lijkt de nadruk meer te liggen op het ontmoeten van een ander persoon; de meest voorkomende metaforen voor contemporaine CI zijn taal en dialoog, terwijl verwijzingen naar fysieke krachten meestal volledig afwezig blijven.

Wanneer we op elkaar leunen of letterlijk fysiek met elkaar verbonden zijn, ontkomen we niet alleen door onze verbondenheid niet aan improvisatie; ook gebeurt er iets met onze lichamen en dus met onszelf in reactie op de bewegingen van de ander. Op dergelijke momenten dwingt CI ons te improviseren; te antwoorden en op te lossen… een directe connectie met een ander persoon is letterlijk immanent. Tegelijkertijd lijkt het noodzakelijk om elkaars autonomie te erkennen.

Deze performance vindt plaats op 15 mei 14:30 in de Theaterzaal van Scheltema Leiden. Entree is gratis.

In early attempts at describing and talking about Contact Improvisation attention was usually given to the physics at play; gravity, inertia, momentum… Today however the emphasis seems to lie more often on the meeting of another person; the predominant metaphors for present-day CI are language and dialogue, and a reference to any physical forces is often even completely absent.

Whenever we are leaning on each other or literally physically entwined with one another, we are not only bound to the improvisation by our commitment only; something will happen to our bodies and thus to ourselves by each other’s actions whether we respond favourably or not. Contact Improvisation in these moments obliges us to improvise; to respond and resolve …an acute connection to the other person is literally immanent and a figurative one may be necessitated, and at the same time: a recognition of each other’s autonomy seems inevitable.

This performance takes place May 15th 2:30 p.m. in the Theater room of Scheltema Leiden. Entrance is free.

Kees Lemmens

Kees Lemmens is een danser/choreograaf  en een internationaal docent Contact Improvisatie. CI bestaat als een bewegingsoefening of internationale subcultuur binnen dans: deze vorm van improvisatie wordt tegenwoordig wereldwijd beoefend en onderzocht.

Kees Lemmens is a dancer/choreographer  and an international teacher of Contact Improvisation. CI still exists as a movement practice or international subculture within dance: the particular kind of improvisation is now practiced and researched worldwide.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: