Skip to content

Street Art Expo – Friday 16th afternoon

May 7, 2014

Tijdens de Street Art Expo, op vrijdag 16 mei 14:30-18:00, komen regionale en internationale artiesten de muren van OPEN|Makers vullen met street art. Entree is gratis

Hier is een aankondiging van alle deelnemende artiesten

Klik hier voor de complete line up!

Koop hier uw tickets (voor de rest van het festival)!

RSVP hier!

Volg ons op Twitter!

(english version below)

Popeye & ColourCastle (Leiden)

Popeye houdt van schilderen. Popeye houdt van concepten. Popeye zet nooit een stapje terug. Laten we de wereld kleurrijker maken. Laten we samenwerken! In het land der blinden is éénoog koning!

ColourCastle geeft kleur aan kantoor, tunnel, winkel, skatepark, interieur, canvas doek, buitenmuur tot en met de kinderkamer aan toe.

Alles is mogelijk. Wij realiseren kleurrijke graffiti muurschilderingen en geven verschillende inspirerende graffiti workshops voor jong en oud, particulier of zakelijk. Creatieve graffiti workshops spreken de verbeelding aan!

Popeye en ColourCastle zullen samen een wandschildering realiseren en divers werk ophangen.

© ColourCastle, Popeye en Kabouter, Stevenshof Leiden, 2014

© ColourCastle, Popeye en Kabouter, Stevenshof Leiden, 2014

SNIEK

SNIEK is een street artist uit Delft, die de wereld probeert op te vrolijken en soms een beetje kritisch is op de media.

Hij representeert Street art.Today en heeft 10, 11 en 12 juni een solo expositie in NAME gallery (Amsterdam).

© Sniek

© Sniek

Skount (Spanje, momenteel woonzaam in Amsterdam)

Geïnspireerd door het klassieke spaanse theater van zijn thuisstad, lokken Skount’s dromerige gemaskerde karakters de kijkers weg uit de stedelijke omgeving, naar hun mysterieuze en speelse droomlandschappen. De grote toneelschrijvers uit Skount’s jeugd hebben een blijvende indruk achtergelaten, zodat hij nu zijn leven ziet als een wonderlijk spel, waarin iedereen een rol speelt. Skount heeft gewerkt en tentoongesteld door heel Spanje, Europa, China, Israel, Mexico en de Verenigde Staten.

© Skount "Hera" 2013

© Skount “Hera” 2013

Chiek Nulzevenéén (071) (Leiden)

Veel vertegenwoordigd op stickers maar ook op graffiti muren kun je zijn kleurrijke kunstwerken tegenkomen. Zijn bekende icoon, een figuur met een simpele blik in de ogen en dikke buik vertegenwoordigt “de mens in de huidige maatschappij”. Door hiermee variaties te maken probeert hij te zeggen: we zijn allemaal hetzelfde maar toch schuilt er in ons allen een eigen kleur of eigenaardigheidje. In Leiden kun je inmiddels een speurtocht doen naar de stickers dus VVV… doe er wat mee.

© Chiek Nulzevenéén

© Chiek Nulzevenéén


De muziek wordt de gehele middag verzorgd door

DJs Selektor D’Jules & Mixmaster Pascal

Selektor D’Jules alias Julian Struijk is liefhebber van elektronische dansmuziek met een verhaal. Samensteller van conceptuele mixtapes. Bedroom DJ, maar soms ook op locatie. In bezit van een oude laptop en een niet altijd even goed functionerende midi-controller. Vindt de muziek belangrijker dan de techniek. Ook bekend van We Leven Elektrotechniek en Forty Dollar Baby. Pascal Timmer aka Mixmaster Pascal is evenals Julian bedroom DJ maar soms ook op gelegenheden te vinden. Vinyl-liefhebber en verzamelaar met een voorkeur voor elektronische muziek. Breed georiënteerd maar in het bijzonder gericht op deephouse. Beide zijn Cultuur?Barbaren! van het eerste uur en na elkaar ontmoet te hebben ervan overtuigd geraakt dat ze gezien hun overeenkomstige smaak eens samen op moesten treden. Dat moment is nu gekomen.

Van 16-17u zullen er twee lezingen gehouden worden, door Anna Stolyarova (directeur Street Art Museum Amsterdam) en door Mike van ColourCastle.

 

© Siebe Bluijs Design

© Siebe Bluijs Design

During the Street Art Expo, that will take place on friday 2:30-6 p.m., both regional and international artists will paint the walls of OPEN | Makers.

Please check out this series of announcements regarding the participating artists!

Check out the complete line up here!

Buy your tickets (for the rest of the festival) here!

RSVP here!

Follow us on Twitter!

Popeye & ColourCastle (Leiden)

Popeye likes to paint. Popeye is strong in concepts. Popeye never backs down. Let’s make the world more colourful. Let’s work on that together! In the land of the blind, one-eye is king!

ColourCastle adds colour to office, tunnel, shop,  skatepark, home interior, canvas, outside walls, children’s rooms. Everything is possible. We create colourful graffiti wall paintings and offer various inspiring graffiti workshops for all ages, both private or professional. Creative graffiti workshops inspire!

Popeye & Colourcastle will create a wall painting together and exhibit various works.

SNIEK

SNIEK is a street artist from Delft, who tries to make the world a happier place, and is sometimes critical towards the media.

He represents Street art.Today and has a solo exhibition on June 10th, 11th and 12th at NAME gallery (Amsterdam).

Skount (Spain, currently based in Amsterdam)
Inspired by the classical Spanish theatre of his hometown, Skount’s oneiric masked characters beckon the viewer from the urban environment into their mysterious and playful dreamscapes. The great playwrights of Skount’s youth formed a lasting impression, where he regards life as a wonderful play, in which everyone has a role.Skount has worked and exhibited throughout Spain, Europe, China, Israel, Mexico and the United States.

Chiek Nulzevenéén (071) (Leiden)

The colourfol work of this artist can be found on many stickers that are spread throughout the city of Leiden, as well as on many walls. His well-known icon, a figure with a simple look in his eyes and a fat belly, presents “man in contemporary society.” By creating variations on this theme the artists wants to say: we are all the same, yet all with our own colours and peculiarities. In Leiden one can organize his or her own itinerary through town exploring the many walls that feature his stickers and art.

During the afternoon, the music will be offered to you by

DJs Selektor D’Jules & Mixmaster Pascal

Selektor D’Jules a.k.a. Julian Struijk is a connoisseur of electronical dance music that tell stories. He creates conceptual mixtapes. He is a bedroom DJ, but also performs on location. He owns an old laptop and a midi controller that doesn’t always work. He votes music over technology. Also known for his contributions to projects like We Leven Elektrotechniek, and Forty Dollar Baby.

Pascal Timmer a.k.a. Mixmaster Pascal is, like Julian, a bedroom DJ who also sometimes performs on location. A connoisseur and collector of vinyl, with a preference for electronic music. He has a broad taste but is especially interested in deephouse.

Both DJs are Cultuur?Barbaar! contributors from the very start and, after meeting each other, have been planning on performing together. That moment has now come.

The afternoon will also feature two lectures, that will take place between 4-5 p.m., one by Anna Stolyarova (director of the Street Art Museum Amsterdam), and Mike (Colourcastle).

Map of festival locations © Siebe Bluijs Design

De curator van deze expositie is Miriam Bruijning. Zij deed de vorige twee edities van Cultuur?Barbaar! al mee als beeldend kunstenares, maar besloot dit jaar de organisatie van het expositie gedeelte op zich te nemen. Naast beeldend kunstenares is zij in het dagelijks leven afgestudeerd filosofe en muzikant. Ook verantwoordelijk voor de Open Source Expo op donderdag 15 mei, vanaf 11u, in Scheltema Leiden.

—-

The curator of this expo is Miriam Bruijning. She participated during the last two editions of Cultuur?Barbaar! as a visual artist. This year she agreed to take responsibility for the organisation of the expo of the event. Miriam is a visual artist, graduated philosopher and musician. Also responsible for the Open Source Expo on Thursday May 15th, from 11 a.m. onwards, in Scheltema Leiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: