Skip to content

Thema: Legal Bodies

Het Juridisch Lichaam (Corpus / Persona / Communitas): Personen in Recht, Literatuur en Filosofie

Organisatie :Yasco Horsman, Frans-Willem Korsten and Nanne Timmer.

14-15-16-17May 2014

legal bodies

LUCAS (Leiden University Centre for Arts in Society) en NICA (Netherlands Institute for Cultural Analysis) organiseren in Mei 2014 een driedaags congres over de manier waarop in Recht, Literatuur en Kunst het begrip ‘persoon’ wordt voorgesteld.

Recentelijk is de humanistische notie van het individu – dat nog steeds een centrale rol speelt in het recht en de geesteswetenschappen – onder druk komen te staan door ontwikkelingen in de wetenschap, de technologie en de politiek. De implicaties hiervan staan centraal in het werk van een groeiende groep (rechts-) filosofen en cultuurwetenschappers, waaronder Rosi Braidotti, Claire Colebrook, Jeanne Gaakeer, Malick Ghachem, Peter Goodrich, Edward Mussawir, en Greta Olson.

De conferentie brengt een groot aantal van voornoemde theoretici bijeen met jongere juristen, cultuurtheoretici en wetenschappers om drie dagen te reflecteren op de verschillende manieren waarop ‘personen’ politiek, juridisch en cultureel gerepresenteerd worden als lichamen, individuen, en groepen. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is de historische achtergrond van de notie ‘lichamelijke integriteit’? Welke huidige sociale, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen dwingen ons dit begrip te herdefiniëren? Welke culturele en maatschappelijke verschijnselen (zoals bio-art, body horror, het ‘voltooid leven’ burgerinitiatief) conceptualiseren (impliciet) de relatie tussen individu, wet en lichaam op uitdagend nieuwe wijzen? Wat is de juridische, maatschappelijke en culturele status van ‘net-niet-volledige’ personen, zoals de  dubbel-gehandicapten, kinderen, vluchtelingen, zombies? Zijn dieren personen? Wanneer is een collectief lichaam een rechtspersoon? Hoe werden het klooster, de stad en het bedrijf tot ‘personen’? Wat voor lichamen zijn sektes, netwerken, samenzweringen en cellen?

Meer informatie: http://hum.leiden.edu/lucas/news-events/legal-bodies-corpus-persona-communitas.html, of email: legalbodies@hum.leidenuniv.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: